Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt14.190

Tin tức - Tin thị trường

Hình Ảnh thi công dự án 8X Plus Trường Chinh đến ngày 07/11/2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X PLUS TRƯỜNG CHINH ĐẾN NGÀY 07/11/2015

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 13

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 13

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 13

Đang lắp dựng cột sàn tầng 14

Đang lắp dựng cột sàn tầng 14

Đang lắp dựng cột sàn tầng 14

Đang tô tường bao căn hộ tầng 8

Đang xây tường bao căn hộ tầng 9

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: