Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt12.469

Tin tức - Tin thị trường

Hình ảnh thi công dự án 8X Rainbow Bình Long đến này 05-10-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X RAINBOW BÌNH TÂN ĐẾN NGÀY 05-10-2015

Đã đổ bê tông một phần sàn tầng 2

Đã đổ bê tông một phần sàn tầng 2

Tiếp tục thi công phần còn lại của sàn tầng 2

Tiếp tục thi công phần còn lại của sàn tầng 2

Đang thi công cột sàn tầng 3

Đang thi công cột sàn tầng 3

Đang thi công cột sàn tầng 3

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: