Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt12.470

Tin tức - Tin thị trường

Hình ảnh thi công dự án 8X Rainbow Bình Long đến này 05-11-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X RAINBOW BÌNH TÂN ĐẾN NGÀY 05-11-2015

Đã hoàn thành tầng 1

Đã hoàn thành tầng 1

Đang thi công đường xuống hầm căn hộ

Chuẩn bị hoàn thành bê tông sàn tầng 2

Chuẩn bị hoàn thành bê tông sàn tầng 2

Hoàn thành hệ cột sàn tầng 3

Tiếp tục thi công cột và cốt pha sàn tầng 3

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: