Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt12.470

Tin tức - Tin thị trường

Hình ảnh thi công dự án 8X Rainbow Hưng Thịnh đến này 05-08-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X RAINBOW BÌNH TÂN ĐẾN NGÀY 05-8-2015

Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1

Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt)

Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt)

Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt)

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: