Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt12.470

Tin tức - Tin thị trường

Hình ảnh thi công dự án 8X Rainbow Hưng Thịnh đến này 05-09-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X RAINBOW HƯNG THỊNH ĐẾN NGÀY 05/09/2015

Đã đổ bê tông sàn tầng 1 và đang thi công cột sàn tầng 2

Đã đổ bê tông sàn tầng 1 và đang thi công cột sàn tầng 2

Đang thi công cốt pha sàn tầng 2

Đang thi công cốt pha sàn tầng 2

Đang thi công cốt pha sàn tầng 2

Đang thi công cốt pha sàn tầng 2

Đang thi công cốt pha sàn tầng 2

Đang thi công sắt sàn tầng 2

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: