LAVITA CHARMSÀI GÒN MIA

Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt2.207

Tin tức - Tin thị trường

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN MELODY ÂU CƠ HƯNG THỊNH ĐẾN NGÀY 15-9-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN MELODY ÂU CƠ HƯNG THỊNH ĐẾN NGÀY 15-9-2015

Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1

Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1

Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1

Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1

Đang thi công 50% sàn tầng 1 còn lại

Đang thi công 50% sàn tầng 1 còn lại

Đang thi công cột sàn tầng 2

Đang thi công cột sàn tầng 2

Đang thi công cột sàn tầng 2

 
 

Bài viết khác: