LAVITA CHARMSÀI GÒN MIA

Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt2.207

Tin tức - Tin thị trường

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN MELODY RESIDENCES ĐẾN NGÀY 15-10-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN MELODY RESIDENCES ĐẾN NGÀY 15-10-2015

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 1

Đang thi công cột sàn tầng lửng

Đang thi công cột sàn tầng lửng

Đang thi công cột sàn tầng lửng

Đang thi công cột sàn tầng lửng

Đang thi công cột sàn tầng lửng

 Đang lắp dựng cốt pha sàn tầng lửng

Đang lắp dựng cốt pha sàn tầng lửng

 
 

Bài viết khác: