Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt14.190

Tin tức - Tin thị trường

Tiến độ dự án 8X Plus Trường Chinh đến ngày 24-09-2015

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X PLUS TRƯỜNG CHINH ĐẾN NGÀY 24-9-2015

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 9

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 9

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 10

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 10

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 10

Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 10

Đã hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 3 và 4

Đang xây tường bao căn hộ tầng 5

Đang xây tường bao căn hộ tầng 5

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: