Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt14.190

Tin tức - Tin thị trường

Tiến độ thi công dự án 8X Plus Trường Chinh đến ngày 08/01/2016

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN 8X PLUS TRƯỜNG CHINH ĐẾN NGÀY 08/01/2016

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 15

Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 15

Đang đổ bê tông cột sàn tầng 16

Đang đổ bê tông cột sàn tầng 16

Đang xây tường bao căn hộ tầng 11

Đang xây tường bao căn hộ tầng 11

Bã sơn tường bao căn hộ tầng 9

Đang thi công hệ thống PCCC cho căn hộ

 

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: