Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt13.123

Tin tức - Tin thị trường

Tiến độ thi công dự án Florita Quận 7 đến ngày 08/03/2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN FLORITA QUẬN 7 ĐẾN NGÀY 08/03/2017

Tổng thể Block A

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 - Block A

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 - Block A

Thi công hệ thống M&E đến tầng 16 - Block A

Tổng thể Block B

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block B

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block B

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 - Block B

Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 - Block B

Tổng thể Block C

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block C

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block C

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 - Block C

Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 - Block C

Tổng thể Block D

Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block D

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block D

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 - Block D

Thi công hệ thống M&E đến tầng 13 - Block D

Hotline: 0937.901.961 - 093.88.99.690

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: