Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt13.123

Tin tức - Tin thị trường

Tiến độ thi công dự án Florita Quận 7 đến ngày 28/10/2016

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN FLORITA QUẬN 7 ĐẾN NGÀY 28/10/2016

Thi công cốp pha sàn tầng 18 - Block A

Thi công cốp pha sàn tầng 18 - Block A

Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 - Block A

Thi công cốt thép sàn tầng 18 - Block B

Thi công cốt thép sàn tầng 18 - Block B

Thi công cốt thép sàn tầng 16 - Block C

Thi công cốt thép sàn tầng 16 - Block C

Thi công cốp pha sàn tầng 16 - Block D

Thi công cốp pha sàn tầng 16 - Block D

Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 - Block D

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: