Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ Online: trangthuy02031
Hotline:
0937.901.961
0938.899.690

Thống kê truy cập

Tổng lượt12.470

Tin tức - Tin thị trường

Tiến độ thi công dự án Melody Residences đến ngày 15-02-2016

HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN MELODY RESIDENCES ĐẾN NGÀY 15-02-2015

Đã đổ bê tông sàn tầng 8 - block A

Đang lắp dựng cột sàn tầng 9 - block A

Đang lắp dựng cột sàn tầng 9 - block A

Đã đổ bê tông sàn tầng 9 - block B

Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block B

Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block B

 

 

Trở lại trang trước

 

Bài viết khác: